90 212 689 1881 info@crassolutions.com

Need help or have a question?
+90 (212) 689 1881

Industries – Industrials – Oil and Gas Industry

Oil and Gas Industry

Technical Service

You can contact our Customer Technical Service team for more detailed information about our products and services. Our team will provide the information you need directly and asap.

+90 (212) 689 1881
info@crassolutions.com

Birinci sanayi devrimi sonrası dünya, yeni düzen üretim faaliyetleri doğrultusunda yeniden yapılanmıştır. Bu yeni düzen üretim faaliyetleri, endüstriyel eksende gelişen sanayileşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak, dünya genelinde enerji kaynaklarına varoluşsal bir bağımlılık geliştirmiştir. Günümüzde tüketilen enerji ve ham madde kaynaklarının başında, en belirleyici emtia olarak petrol ve doğal gaz yer almaktadır. Her ne kadar enerji sektöründe, yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar katlanarak artıyor olsa da, petrol, tüketilen birincil enerji kaynağı olarak zirvedeki yerini son yirmi yıldır korumaktadır.

Dünya petrol ve doğal gaz rezervlerine bakıldığında, eşit bir dağılımdan söz edilemez; kimi ülkeler kaynak açısından zengin iken, kimi ülkeler ise diğer ülkelere bağımlı konumda bulunmaktadır. Rezervlerdeki bu asimetriye ek olarak, arz/talep dengesindeki dalgalanmalar ve paritelerdeki volatilite de dikkate alındığında, petrol ve doğal gaz endüstrisi, uluslararası ilişkilerde belirleyici jeopolitik bir unsur haline gelerek, küresel entegrasyonu reelpolitik açıdan zorunlu kılmıştır.

Özellikle Türkiye gibi petrol ve doğal gaz rezervleri bağlamında oldukça kısıtlı imkanlara sahip bir ülkenin uygulaması gereken en stratejik yaklaşım, petrol ve doğal gaz kaynaklarına erişimin en etkin ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi olmalıdır.

World Energy Outlook ’21

The WEO is the energy world’s most authoritative source of analysis and projections. Its objective data and dispassionate analysis provide critical insights into global energy supply and demand in different scenarios and the implications for energy security, climate targets, and economic development.

Full Report (pdf)

Specialty Chemicals:

Oil Flux Specialty Chemicals

Support and Services:

Microbiology and Production Chemistry

Reservoir Souring Modelling

Corrosion Management

Commissioning/Decommissioning

Asset Integrity Management, AIM

Reliability Centered Maintenance, RCM

Front End Engineering Design, FEED

System Audit and Rooth Cause Search

Field Technical Support and Laboratory Services

Have a Question?

CRAS Solutions is more than a traditional distributor. Not only do we offer best-in-class products in the chemical industry, but we also work hand-in-hand with our suppliers and customers to streamline their manufacturing processes and maximize profitability.

Do you have any questions regarding our products and services? Contact us today or fill out the form. Our customer technical service team will get back to you as soon as possible.

Contact us

To keep up-to-date with the latest developments in our products and services

∼ follow us on social media platforms ∼

The Chemical Distribution and Consultancy Company

We partner with world-class suppliers to provide our customers with the highest-quality products required to support their growth-focused activities through our strategic network and drive their manufacturing to the next level. While improving the quality of our daily activities and meeting the high demand of our customers, we strive to combine economic success with environmental protection and social responsibility.

+90 (212) 689 1881·+90 (212) 689 0902·info@crassolutions.com