Oil & Gas Fields

Every Drop Counts

Birinci sanayi devrimi sonrası dünya, yeni düzen üretim faaliyetleri doğrultusunda yeniden yapılanmıştır. Bu yeni düzen üretim faaliyetleri, endüstriyel eksende gelişen sanayileşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak, dünya genelinde enerji kaynaklarına varoluşsal bir bağımlılık geliştirmiştir. Günümüzde tüketilen enerji ve ham madde kaynaklarının başında, en belirleyici emtia olarak petrol ve doğal gaz yer almaktadır. Her ne kadar enerji sektöründe, yenilenebilir enerjiye olan yatırımlar katlanarak artıyor olsa da, petrol, tüketilen birincil enerji kaynağı olarak zirvedeki yerini son yirmi yıldır korumaktadır.

Dünya petrol ve doğal gaz rezervlerine bakıldığında, eşit bir dağılımdan söz edilemez; kimi ülkeler kaynak açısından zengin iken, kimi ülkeler ise diğer ülkelere bağımlı konumda bulunmaktadır. Rezervlerdeki bu asimetriye ek olarak, arz/talep dengesindeki dalgalanmalar ve paritelerdeki volatilite de dikkate alındığında, petrol ve doğal gaz endüstrisi, uluslararası ilişkilerde belirleyici jeopolitik bir unsur haline gelerek, küresel entegrasyonu reelpolitik açıdan zorunlu kılmıştır.

Özellikle Türkiye gibi petrol ve doğal gaz rezervleri bağlamında oldukça kısıtlı imkanlara sahip bir ülkenin uygulaması gereken en stratejik yaklaşım, petrol ve doğal gaz kaynaklarına erişimin en etkin ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi olmalıdır.

Oil Field Specialties

Our broad elastomer portfolio, dedicated to shedding light on the versatility, functionality, and transformative power of their unique chemistry across a myriad of industries, represents a culmination of advanced technologies and specialized formulations designed to enhance surfaces with matchless properties.

Learn more

Process Water Treatment

At their core, geopolymers are micro-fiber reinforced formulated mortars of aluminosilicate powder, and an alkaline activator called alkali-activated polycondensation. This reaction yields very high early and long-term strength, exceptional bonding properties, and ideal conditions for further applications. When mixed with water, geopolymers form a durable inorganic polymer with superior mechanical & physical properties, corrosion protection, abrasion, and chemical resistance.

Learn more

Corrosion Protection (Onshore/Offshore)

At their core, geopolymers are micro-fiber reinforced formulated mortars of aluminosilicate powder, and an alkaline activator called alkali-activated polycondensation. This reaction yields very high early and long-term strength, exceptional bonding properties, and ideal conditions for further applications. When mixed with water, geopolymers form a durable inorganic polymer with superior mechanical & physical properties, corrosion protection, abrasion, and chemical resistance.

Learn more

The most crucial point of every story has been to be able to dream; the realities of tomorrow are hidden in today’s dreams. This is precisely why, as CRAS Solutions, we are never afraid to dream.

We proudly state that we dream of being among the top ten local companies with the highest EBITDA in the Turkish chemical distribution market.

We know how impossible it seems to reach our dream and how hard we must work. We believe in the power of being one, being a family. None of our dreams will be impossible if we succeed in being a real family with our suppliers and customers.

At CRAS Solutions, we believe!

High Performance

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum delen

Global References

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum delen

Environmentally Friendly

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum delen

New Generation

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum delen

Have a Question?

CRAS Solutions is more than a traditional distributor.

Not only do we offer best-in-class products in the chemical industry, but we also work hand-in-hand with our suppliers and customers to streamline their manufacturing processes & maximize profitability.

If you have any questions regarding our products & services, please get in touch with us today or fill out the form. Our customer technical service team will get back to you soon.